Leasing

Poznaj warunki leasingu finansowego

Poznaj-warunki-leasingu-finansowego-

Finansowanie zakupów leasingiem jest coraz popularniejsze. Zainteresowani tego typu rozwiązaniem mogą wybierać spośród dwóch rodzajów leasingu: operacyjnego oraz finansowego. Poniżej prezentujemy warunki dotyczące korzystania z leasingu finansowego.

Leasing stanowi jeden ze sposobów finansowania zakupu środków trwałych – najczęściej samochodów. Jego istota polega na tym, że leasingodawca kupuje wybrany przez leasingobiorcę przedmiot po to, aby następnie oddać mu go w odpłatne użytkowanie. Takie rozwiązanie wiąże się z podpisaniem odpowiedniej umowy, która obowiązuje przez z góry ustalony czas.

Leasing finansowy mniej popularny od operacyjnego

Leasing operacyjny cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem niż leasing finansowy – dotyczy ponad 80% umów leasingowych zawieranych przez polskie firmy. Rozróżnienie tych dwóch źródeł finansowania zewnętrznego jest niezwykle istotne – zwłaszcza z punktu widzenia kwestii podatkowych.

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym, a finansowym

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że:

 • nie może trwać krócej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji cechującego przedmiot leasingu,
 • leasingobiorca może, ale nie musi wykupić przedmiot umowy leasingowej,
 • leasingobiorca może wliczyć w koszty działalności zarówno cześć kapitałową raty, jak i odsetki – obniża to wysokość płaconych podatków,
 • leasingobiorca nie może zaliczyć do kosztów odpisów amortyzacyjnych – przedmiot leasingu jest bowiem amortyzowany przez leasingodawcę,
 • podatek VAT płacony jest co miesiąc.

Z kolei umowa leasingu finansowego cechuje się tym, że:

 • leasingobiorca może zaliczyć do kosztów tylko część odsetkową raty, co wprawdzie obniży wysokość płaconych podatków, jednak w mniejszym stopniu niż w przypadku leasingu operacyjnego,
 • leasingobiorca może wliczyć w koszty odpisy amortyzacyjne,
 • na koniec trwania umowy leasingobiorca staje się właścicielem leasingowanego przedmiotu,
 • leasingobiorca płaci cały podatek VAT jednorazowo – wraz z pierwszą ratą.

Zalety korzystania z leasingu finansowego

Warunki dotyczące korzystania z leasingu finansowego w niektórych przypadkach mogą okazać się szczególnie atrakcyjne. Do najważniejszych zalet takiego źródła finansowania zewnętrznego należy zaliczyć:

 • możliwość zawarcia umowy na krótki okres,
 • możliwość skutecznego obniżenia podatku dochodowego, dzięki wzięciu w koszty wydatku opiewającego na wysoką kwotę – niestety nie dotyczy to samochodów osobowych,
 • korzystne rozliczenie podatkowe dla firm opodatkowanych ryczałtem – w ich przypadku wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania,
 • możliwość zwiększenia majątku przez leasingobiorcę pozbawioną konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po wygaśnięciu umowy.