Leasing

Leasing finansowy a podatek VAT

Leasing-finansowy-a-podatek-VAT

Przedsiębiorcy decydujący się na finansowanie zakupu aktywów leasingiem, mają do wyboru dwie jego formy – operacyjny i finansowy. Każda z nich inaczej traktuje kwestię rozliczania podatku VAT.

Wśród polskich przedsiębiorców, zdecydowanie dominuje przekonanie, że najkorzystniejszym rozwiązaniem w kwestii leasingu jest wybór formy operacyjnej. Przemawiają za tym statystyki, które wykazują, że aż 85 proc. umów leasingowych dotyczy leasingu operacyjnego. W rzeczywistości jednak zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy posiadają swoje wady i zalety. Tym razem postaramy się przybliżyć zasadę rozliczania podatku od towarów i usług dla osób decydujących się na leasing finansowy.

Przede wszystkim leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów, w odróżnieniu od jego formy operacyjnej, przypisanej do świadczenia usług. To z kolei oznacza, że podatek VAT nalicza się jednorazowo dla całej transakcji i reguluje go na samym początku. Cała operacja jest też potwierdzona na jednej fakturze. Leasing operacyjny zupełnie inaczej traktuje wszystkie te kwestie. Przede wszystkim podatek odprowadzamy wraz z każdą kolejna ratą, na którą wystawiana jest też osobna faktura. Dodatkowo leasing operacyjny jest opodatkowany stawką 23-procentową, przypisaną dla usług, podczas gdy w leasingu finansowym operujemy stawką opodatkowania dla zakupionego przedmiotu, czyli od 8 do 23 proc.

Samo rozliczenie w przypadku leasingu finansowego odbywa się na zasadach ogólnych, a jego największą wadą wydaje się być fakt, iż podstawę opodatkowania możemy obniżyć wyłącznie o wysokość odsetek, podczas gdy leasing operacyjne daje możliwość uwzględnienia w tej kwestii całej raty.

W praktyce wybór miedzy jednam a drugim rozwiązaniem zależny jest od sytuacji finansowej firmy i preferencji samego przedsiębiorcy. Koniec końców obie formy dają bowiem podobne rezultaty i nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy leasing operacyjny rzeczywiście jest korzystniejszym rozwiązaniem, szczególnie w aż takim stosunku, jak pokazują to statystyki.